Wissers

Wissers worden specifiek ingezet bij bepaalde soorten tests. Om het risico op verkeerde resultaten te minimaliseren, is het heel belangrijk dat je nauwgezet de instructies in de handleiding volgt. Voor vaginale en anale wissers zijn er heel gedetailleerde stappen en tips over hoe je comfortabele posities kan innemen voor een optimale staalafname.

Ready to get Started?