Bloedstaal

Er wordt vaak met de zogenaamde capillaire bloedafnamemethode gewerkt om kleine hoeveelheden bloed af te nemen voor laboratoriumtesten. Het bloed wordt afgenomen door een prikje in de ring- of middelvinger met een prikpennetje. Hierbij zijn geen naalden zichtbaar. Het proces wordt over het algemeen als pijnloos ervaren. Door een gestandaardiseerd protocol na te leven, wordt het risico op besmetting of interferentie tot een minimum herleid. Dit maakt een capillaire bloedafname heel geschikt voor bloedafname in een thuiscontext.

Ready to get Started?