06 mei 2024

Impact van menopauze: Een uitdaging voor vrouwelijke werknemers

Onderzoek van UGent en HR-dienstverlener Securex toont aan dat 87,6% van de vrouwelijke werknemers in België die de menopauze doormaken, symptomen ervaren die hun dagelijkse werkzaamheden beïnvloeden. Maar liefst 55,3% van deze groep ervaart significante hinder op de werkplek, wat zich uit in verhoogde herstelbehoefte en hogere burn-outcijfers.

De kracht van bespreekbaarheid: verminderen van werkhinder

Hoewel de symptomen duidelijk zijn, is het onderwerp menopauze nog steeds taboe op vele werkplekken. 23,4% van de vrouwen geeft aan dat dit onderwerp niet bespreekbaar is met hun werkgever. Hierdoor blijft de noodzakelijke steun vaak uit, wat de werkomstandigheden voor deze vrouwen verder bemoeilijkt.

Medische begeleiding als sleutel tot welzijn

Prof. Dr. Herman Depypere van UGent, specialist in menopauze en borstkanker, benadrukt het belang van goede medische begeleiding: "Wanneer een vrouw tijdens de menopauze medisch goed wordt begeleid, kunnen vrijwel al haar symptomen behandeld worden om haar levenskwaliteit op peil te houden, ook tijdens het uitoefenen van haar werk." Hij voegt eraan toe: "Onze studie toont aan dat vrouwen in de menopauze zonder gelinkte symptomen het beste scoren op vlak van herstelbehoefte en burn-outscore, jonge mannen meegerekend. Mits voldoende en juiste aandacht hoeft menopauze dus zeker niet per definitie een negatieve impact te hebben op het welzijn en het werk."

Een nieuwe kijk op werkplekaanpassingen

Het onderzoek onderstreept het belang van werkplekaanpassingen en het creëren van een ondersteunende omgeving die rekening houdt met de unieke behoeften van vrouwen tijdens de menopauze. Dit kan door openlijk over de menopauze te spreken en passende maatregelen te treffen die helpen de productiviteit te behouden en het welzijn te verhogen.