03 mei 2024

Hormonale migraine: de stille strijd van vrouwen tijdens de overgang

De invloed van geslachtshormonen op migraine bij vrouwen

Migraine is een veelvoorkomend probleem dat vrouwen drie keer zo vaak treft als mannen. Interessant is dat migraine vaak verergert of zelfs voor het eerst optreedt tijdens de overgang. Maar wat ligt hieraan ten grondslag?

Erfelijke factoren en geslachtshormonen als belangrijke spelers

Volgens medisch onderzoek speelt erfelijkheid een grote rol bij migraine. Migraine is sterk erfelijk bepaald, met vele genetische factoren die een rol spelen. Bijzonder is dat vrouwen vooral na de puberteit aanzienlijk vaker migraine ervaren dan mannen, wat de invloed van geslachtshormonen benadrukt.

Tijdens de zwangerschap merken veel vrouwen een afname van migraineklachten op, maar tijdens de overgang kan de situatie juist verslechteren. Dit fenomeen heeft geleid tot intensief onderzoek naar de rol van hormonen zoals oestrogeen en progesteron.

De zoektocht naar de oorzaak van hormonale migraine

Migraine lijkt bij vrouwen vaak getriggerd te worden rond de eerste dag van de menstruatie, een periode gekenmerkt door een plotselinge daling in oestrogeen en progesteron. Deze hormonale schommeling kan de drempel voor het krijgen van een migraineaanval verlagen.

De noodzaak van gedegen onderzoek

Het is cruciaal dat vrouwen correct worden geïnformeerd over het gebruik van anticonceptie in relatie tot migraine. Er zijn risico's verbonden aan het onjuist gebruik van de pil, waaronder niet effectief zijn tegen migraine en het verhoogde risico op serieuze bijwerkingen.

De toekomst: een hormoonpil specifiek voor migraine

De hoop is dat verder medisch onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe hormoonpil speciaal ontworpen voor vrouwen met hormonale migraine. Deze nieuwe behandeling zou idealiter minder bijwerkingen hebben dan de traditionele anticonceptiepil.